Vela-X

Vela-X

HERE IS WHAT YOU WILL SEE

I will reflect around different issues,- from nutrition to cosmic consciousness,- from planet Earth to Deep Space and back again.

There is also links to other sites that I may be blamed for having created,- such as smaller informal lectures mainly written in nynorsk.

Feel free to read and comment, as long as you do not step down to the level of intolerance and stupidity.
In such a case, I will bless the human beings with deleting your garbage.

Please have a seat, fasten your seat belts and have a pleasant flight.

SPØRSMÅL - PREGUNTAS - QUESTIONS ? KLIKK HER !

Retningsvisar og rundkøyringar

Trafikken sett frå bussførarenPosted by Harald Mon, November 19, 2012 22:44:57

Det vil vere til stor hjelp for alle førarar av tunge køyretøy om alle lærer seg rettleiinga om bruk av retningsvisar (feilaktig (?) ofte kalla blinklys). Det vil sjølvsagt vere til stor hjelp for alle andre førarar av ulike kørety også, og hjelpe til med å halde flyten i trafikken. DET ER IKKJE VANSKELEG !

1. Tenk at rundkøyringa er eit vegkryss !

2. Skal du til HØGRE, brukar du retningsvisar til HØGRE FØR du køyrer inn i rundkøyringa.

3. Skal du rett fram, INGEN retningsvisar FØR innkøyring, men gjev gjerne tegn til HØGRE når du passerer midten av utkøyringa før den der du skal ut.

4. Når du skal til VENSTRE gjev du tegn til VENSTRE FØR du køyrer inn i rundkøringa, plasserer deg til venstre. Tenk at trafikantane i mot slik ser at du kjem til å krysse køyrebanen deira, og du hjelper til med å unngå uhell og i verste fall ulykker.

Tegn til HØGRE når du passerer midten av utkøyringa før den der du skal ut.

Ser du ? IKKJE VANSKELEG ! Ser fram til å møte deg i neste rundkøyring ! smiley

Ein ting til når det gjeld rundkøyringar:

Dei små trekantane som dannar ei linje før rundkøyringa vert, som sikkert mange veit, kalla VIKELINJE. Altså skal du sjølvsagt ikkje passere den når det kjem trafikk frå venstre, og heller ikkje ta igjen og presse deg føre køyrety til høgre for deg som er inne i rundkøyringa før du sjølv passerer vikelinja !


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.